Các tài khỏan ngân hàng

2lady.vn nhận chuyển khỏan qua ngân hàng vào một trong các tài khỏan sau:

Ngân hàng Số Tài khoản Tên Tài khoản Chi nhánh

0421003843748

Phạm Thị Hồng Anh Sài Gòn

711A21752097

Phạm Thị Hồng Anh TP. HCM

0101620284

Nguyễn Đăng Khoa Phú Nhuận

1600205380234

Nguyễn Đăng Khoa Sài Gòn


Hỗ trợ khác

  • Thanh toán  • Dịch vụ vận chuyển

  • Kết nối với chúng tôi